Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Bevilling af sygeplejeartikler, palliativ fysioterapi og ernæringspræparater

Formål med indsatsen

Formålet med bevilling af sygeplejeartikler, palliativ fysioterapi og ernæringspræparater er at sikre, at du som har brug for pleje og har en dødelig sygdom kan få gratis behandling og pleje, som du ville være berettiget til på sygehus.

Målgruppe

Du kan få bevilling af sygeplejeartikler, palliativ fysioterapi og ernæringspræparater, hvis:

  • Du har en dødelig sygdom.
  • Alle behandlingsmuligheder er udtømte.
  • Du efter en lægelig vurdering skønnes at have kort levetid tilbage (ca. 3-6 mdr.).
  • Du har behov for pleje og omsorg i den sidste tid.

Støtten gives uanset din og din families økonomiske situation.

Indhold

Bevilling af sygeplejeartikler, palliativ fysioterapi og ernæringspræparater indeholder dækning af udgifter til pleje og behandling til dig, som har brug for pleje og ønsker at dø i dit eget hjem eller på hospice.

Sygeplejeartikler består af fx handsker, forbindsstoffer, særlige mundplejeartikler, sprøjter og kanyler.

Omfang og varighed

Der ydes hjælp til sygeplejeartikler, palliativ fysioterapi og ernæringspræparater når:

  • Nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold, passer en døende.
  • Kommunen varetager plejen helt eller delvist eller kommunalbestyrelsen yder tilskud til hjælp, som familien selv antager.
  • Et hospice varetager plejen.

Som udgangspunkt kan du få palliativ fysioterapi en gang om ugen.

Frit valg:

Du kan som regel selv vælge leverandør af sygeplejeartikler mv.:

  • Sygeplejeartikler leveres dog oftest fra Mediq eller apotek.
  • Palliativ fysioterapi gives af en fysioterapeut i dit nærområde med ydernummer på baggrund af en lægelig henvisning.

Lovgrundlag

Serviceloven § 122.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget.