Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - støtte til voksne 2020

Anden personlig støtte

Formål med indsatsen

Formålet er, at du kan blive støttet i at løse almindelige dagligdagsopgaver.

Målgruppe

Du kan blive tilbudt anden personlig støtte, hvis du har et af følgende funktionsniveauer:

• Dit funktionsniveau er totalt begrænset, og du er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance (funktionsniveau 4).
• Dit funktionsniveau er svært begrænset og du kan kun under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten (funktionsniveau 3).

Indhold

Du kan få anden personlig støtte til:

• Oprydning, hvis det kræves for at du kan modtage anden støtte.
• Afhentning af medicin på apoteket i de tilfælde, hvor du på grund af kognitive forstyrrelser eller misbrug ikke selv kan modtage medicinen fordi den skal låses inde af sygeplejersken.
• Hjælp til at udføre ærinder på posthuset eller i banken, hvis ikke der er andre mulige løsninger
• Lægge nyvasket tøj på plads, hvis du er visiteret til tøjvask.
• Tømme postkasse/gå ud med skrald, hvis du ikke har anden støtte i hjemmet.

Anden personlig støtte betragtes som hjælp til selvhjælp, det vil sige som supplerende støtte til de opgaver du ikke selv er i stand til at udføre. Støtten har som primært formål, at gøre dig i stand til at klare dig selv. Der vil være fokus på, at der inddrages hjælpemidler eller andre teknikker til, at du igen kan klare dig selv. Hvis dette ikke er muligt, forsøges støtten at sigte mod at gøre dig i stand til at klare så mange opgaver som muligt. Hjælpen skal tilrettelægges individuelt.

Afhængigt af dine ressourcer og formålet med indsatsen vil støtten kunne ydes som et rehabiliteringsforløb (træning af hverdagsaktiviteter i eget hjem), som socialpædagogisk støtte eller som kompenserende hjælp (helt eller delvist overtagelse af opgaven).

Omfang og varighed

Du kan modtage anden personlig støtte døgnet rundt alt afhængigt af dit behov for støtte. Støtten udføres oftest i dagtimerne på hverdage.

Varigheden afhænger af, hvor stort et omfang din støtte har, og hvor kompleks den er.

Lovgrundlag

Serviceloven §§ 83a, 85 og 83

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget.