Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - støtte til voksne 2020

Afløsning i eget hjem

Formål med indsatsen

Formålet er, at du som pårørende, der passer en borger med væsentligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, kan blive afløst og få mulighed for at forlade dit hjem.

Målgruppe

Du kan blive tilbudt afløsning i eget hjem, hvis du er pårørende til en borger, som:

• Ikke kan være alene
• Ikke kan benytte aktivitetstilbud uden for hjemmet

Samtidig skal den borger, du passer have følgende funktionsniveau:

• Borgerens funktionsniveau er totalt begrænset, og borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteter og har behov for fuldstændig personassistance (funktionsniveau 4).
• Borgerens funktionsniveau er svært begrænset og borgeren kun under forudsætning af omfattende personassistance kan udføre aktiviteter (funktionsniveau 3).

Indhold

Ydelsen består af afløsning eller tilstedeværelse i dit hjem, så du har mulighed for at forlade hjemmet.

Omfang og varighed

Afløsning i eget hjem ydes i dagtimerne på hverdage. Du kan blive tilbudt op til fire timers afløsning. Så vidt det er muligt, vil timerne til afløsning være sammenhængende.

Derudover, kan du blive tilbudt afløsning i op til otte timer en gang om året. I særlige tilfælde, kan disse timer kombineres med de afløsningstimer, som du i forvejen er visiteret til.

Ydelsen kan deles imellem forskellige medarbejdere.

Omfang og varighed

Afløsning i eget hjem ydes i dagtimerne på hverdage. Du kan blive tilbudt op til fire timers afløsning. Så vidt det er muligt, vil timerne til afløsning være sammenhængende.

Derudover, kan du blive tilbudt afløsning i op til otte timer en gang om året. I særlige tilfælde, kan disse timer kombineres med de afløsningstimer, som du i forvejen er visiteret til.

Ydelsen kan deles imellem forskellige medarbejdere.

Lovgrundlag

Servicelovens § 84, stk. 1.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under velfærdsudvalget