Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Aflastende rengøring til dig, som passer en borger med nedsat psykisk funktionsniveau

Formål med indsatsen

Formålet er, at du som pårørende til en borger med nedsat psykisk funktionsniveau kan blive aflastet i forbindelse med rengøring, så du i stedet kan fokusere på plejeopgaver.

Målgruppe

Du kan modtage aflastende rengøring, hvis du er pårø-rende til en borger som:

• Modtager daglig pleje af dig i et omfang, som gør det svært for dig at overkomme rengøringen.
• Ikke kan benytte aktivitetstilbud uden for hjemmet.

Indhold

Du kan få støtte til:

• Støvsugning af tilgængelige gulvflader, tæpper og paneler.
• Gulvvask/aftørring af tilgængelige gulvflader.
• Afvaskning med vand og rengøringsmidler i køk-ken og badeværelse.
• Aftørring/afstøvning i højde, medarbejder kan nå, når han/hun står på gulvet.
• Rengøring af badeværelse, dvs. vask af toilet-kumme og håndvask.
• Rengøring af hjælpemidler.
• Skift af sengelinned.

Støtten omfatter rengøring i de rum, der benyttes til daglig, dvs. entré, badeværelse, soveværelse, køkken og opholdsstue. Dog maximalt 65 m².

Du kan ikke få støtte til:

• Rengøring, hvis ikke enten du eller din ægtefælle er til stede i hjemmet.
• Rengøring efter håndværkere eller i forbindelse med flytning.
• Vinduespudsning.
• Pasning og pleje af husdyr, samt ekstra rengøring på grund af husdyr.

Omfang og varighed

Ydelsen udføres oftest i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 15.00 på hverdage.

Varigheden er en time hver anden uge.

Aflastende rengøring ydes, hvor behovet for støtte vurde-res at være længerevarende.

Ydelsen er ikke omfattet af fritvalgsordningen.

Lovgrundlag

Serviceloven § , stk. 1.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget