Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Visiteret forebyggende aktivitetstilbud på kommunens omsorgscentre

Formål med indsatsen

Formålet er at tilbyde aktiviteter på kommunens omsorgscentre. Med en socialpædagogisk og rehabiliterende tilgang, skal aktiviteterne medvirke til at danne netværk mellem dig og de andre deltagere. Samtidig skal aktiviteterne forebygge social isolation og ensomhed.

Målet er, at du får hjælp, motivation og støtte til at udvikle, styrke eller fastholde ressourcer og færdigheder. Dette skal bidrage til, at du kan opbygge eller bevare et aktivt og værdifuldt hverdagsliv.

Aktiviteterne bliver tilrettelagt i sociale rammer med henblik på at øge din livskvalitet og skabe mening i hverdagen.

Målgruppe

Du kan blive visiteret til tilbuddet, hvis:

  • Du har behov for støtte til at deltage i sociale arrangementer og
  • Du har vanskeligt ved at bruge eksisterende aktivitetstilbud, for eksempel på de brugerstyrede centre.

Du skal være selvhjulpen og kunne transportere dig selv til tilbuddet.

Hvis du bor i plejebolig, bliver du ikke visiteret, men du kan deltage i aktiviteterne, hvis du har lyst.

Tilbuddet skal kunne rumme dig, der oplever en livskrise.

Indhold

Centrene tilbyder fysiske, sociale og kognitivt udviklende aktiviteter, som foregår i grupper. Størrelsen på gruppen afhænger af aktiviteten.

Omfang og varighed

Du bliver som udgangspunkt henvist til det omsorgscenter, som ligger tættest på din bopæl.

Der tilbydes aktiviteter på Nordhøj, De Tre Ege, Tolleruphøj og Solgården.

Der visiteres mindst 15 borgere pr. center.

Du bliver som udgangspunkt visiteret til en eller to halve dage om ugen. Du kan blive visiteret til tilbuddet i en periode på seks måneder med mulighed for forlængelse.

Aktiviteterne har lukket weekender, helligdage samt 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag (24/12) og nytårsaftensdag (31/12).

Egenbetaling

Ydelsen er gratis.

Der kan være udgifter i forbindelse med brug af materialer.

Der er ikke transport til tilbuddet.

Lovgrundlag

Serviceloven § 79.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget.