Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Somatisk daghjem

Formål med indsatsen

Formålet er, at du kan få støtte og rehabilitering, sådan at du kan udvikle eller fastholde dit funktionsniveau. På den måde får du bedre mulighed for at genoptage vante aktiviteter. Formålet kan også være at aflaste den pårørende, som du bor sammen med.

Målet er at yde en indsats på det fysiske, psykiske og sociale område, så du oplever mere livskvalitet og mening i hverdagen.

Målgruppe

Du kan blive tilbudt somatisk daghjem, hvis du har:

  • Betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
  • Omfattende varigt behov for støtte, pleje og omsorg.

Hvis du har fremskreden demenssygdom og omfattende demenssymptomer, kan du ikke modtage denne ydelse. Hvis du bor i plejebolig, kan du heller ikke modtage denne ydelse.

Hvis du er på aflastningsophold eller rehabiliteringsophold, så kan du efter en individuel vurdering modtage ydelsen.

Indhold

Aktiviteter i det somatiske daghjem kan for eksempel være:

  • Pleje og omsorg
  • Sygepleje
  • Vedligeholdelsestræning
  • Socialt samvær og forskellige aktiviteter, individuelt eller i grupper. Alle aktiviteter tager udgangspunkt i den enkeltes interesser (for eksempel sang, spil, quiz, film, naturoplevelser, ture ud af huset, fysisk udfoldelse som ture på duo-cykel, tegning, maling og håndarbejde)
  • Der er mulighed for at hvile i en hvilestol under opholdet

Omfang og varighed

Du kan blive visiteret til somatisk daghjem fra en til fem dage om ugen. Tilbuddets omfang og længde afhænger af en individuel vurdering.

Der er åbent alle hverdage i dagtimerne. Somatisk daghjem er lukket weekender, helligdage samt 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag (24/12) og nytårsaftensdag (31/12). Der tilbydes kun hele dage.

Hvis du ikke bruger det somatiske daghjem i fire uger eller mere, så ophører tilbuddet. Du kan altid blive revurderet til tilbuddet.

Egenbetaling

Der er egenbetaling for somatisk daghjem efter gældende takst. Egenbetalingen dækker morgenkaffe/te med brød, et varmt middagsmåltid og eftermiddagskaffe/te med kage.

Du skal selv betale kørslen til og fra det somatiske daghjem.

Lovgrundlag

Serviceloven §§ 83, 84 og 86, stk. 2.

Sundhedsloven § 138.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget.