Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Rengøring

Formål med indsatsen

Formålet er at støtte dig i at udføre rengøringsopgaver i dit hjem og sikre en hygiejnisk rengøring.

Målgruppe

 •  Dit funktionsniveau er totalt begrænset, og du er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance (funktionsniveau 4).
 • Dit funktionsniveau er svært begrænset, og du kun, under forudsætning af omfattende personassistance, kan udføre aktiviteten (funktionsniveau 3).

Hvis det vurderes, at du med træning og støtte vil kunne blive i stand til at varetage rengøringen helt eller delvist selvstændigt, så vil du blive tilbudt et rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a eller et genoptræningsforløb efter Servicelovens § 86 stk.1.

Der kan i nogle tilfælde være behov for at afprøve rengøringsopgaver i praksis. Din samlede husstands ressourcer vil indgå i vurderingen.

Indhold

Du kan få støtte til:

 • Støvsugning af tilgængelige gulvflader, tæpper og paneler.
 • Gulvvask/aftørring af tilgængelige gulvflader.
 • Afvaskning med vand og rengøringsmidler i køkken (køkkenvask, komfur og bordplader).
 • Aftørring/afstøvning i højde, medarbejder kan nå, når han/hun står på gulvet.
 • Rengøring af badeværelse, dvs. vask af toiletkumme, håndvask og gulv.
 • Skift af sengelinned på din seng.
 • Skift af sengelinned på din ægtefælles seng.
 • Rengøring af hjælpemidler.
 • Rengøring af køleskab i forbindelse med anden rengøring.

Støtten omfatter rengøring i de rum, der benyttes til daglig, dvs. entré, badeværelse, soveværelse, køkken og opholdsstue. Dog maximalt 65 m2.

I helt særlige tilfælde hvor en hovedrengøring er nødvendig for at iværksætte støtten, eller hvor din helbredstilstand nødvendiggør det, kan der ydes hovedrengøring.

Du kan ikke få støtte til:

 • Rengøring, hvis du ikke er til stede.
 • Rengøring efter håndværkere, eller i forbindelse med flytning.
 • Vinduespudsning.
 • Pasning og pleje af husdyr, samt ekstra rengøring på grund af husdyr.
 • Aktiviteter, som andre medlemmer af husstanden er i stand til at udføre.
 • Rengøring efter gæster og logerende.
 • Afkalkning af badeværelser.
 • Opgaver der er sikkerheds- og sundhedsskadelige for personalet.

Støtten til rengøring betragtes som hjælp til selvhjælp, det vil sige som supplerende støtte til de opgaver du ikke selv er i stand til at udføre. Støtten har som primært formål, at gøre dig i stand til at klare dig selv. Der vil være fokus på, at der inddrages hjælpemidler eller andre teknikker til, at du igen kan klare dig selv. Hvis dette ikke er muligt forsøges støtten, at sigte mod at gøre dig i stand til at klare så mange opgaver som muligt. Hjælpen skal tilrettelægges individuelt.

Afhængigt af dine ressourcer og formålet med indsatsen vil støtten kunne ydes som et rehabiliteringsforløb (træning af hverdagsaktiviteter i eget hjem), som socialpædagogisk støtte eller som kompenserende hjælp (helt eller delvist overtagelse af opgaven).

Omfang og Varighed

Ydelsen udføres oftest i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 15.00 på hverdage.

Varigheden er afhængig af støttens omfang og komplek-sitet.

Der tilbydes som udgangspunkt:

 • Rengøring i 30 minutter hver 14. dag:
  Støvsugning og gulvvask.
 • Rengøring i 45 minutter hver 14. dag:
  Støvsugning, gulvvask, badeværelse og skift af sengetøj.
 • Rengøring i 60 minutter hver 14. dag:
  Støvsugning, gulvvask, badeværelse, skift af sengetøj samt aftørring af støv i højde, medarbejder kan nå, når han/hun står på gulvet.

Hvis du har ganske særlige helbredsmæssige behov, så kan der ydes støtte til rengøring hver uge.

Lovgrundlag

Serviceloven §§ 83, 83a og 85.

Hvem skal jeg kontakte

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget.