Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Ophold på korttidsplads

Formål med indsatsen

Formålet er at støtte dig, der har et særligt behov for omsorg, pleje og træning i at forbedre din almene tilstand, så du kan komme tilbage til din egen bolig.

Målgruppe

Du kan blive tilbudt ophold på korttidsplads, hvis har et særligt behov for omsorg, pleje og træning i at forbedre din tilstand, så du kan komme tilbage til din egen bolig. Samtidig skal det vurderes, at en intensiv tværfaglig indsats bestående af sygepleje, ergo- og fysioterapi samt pleje og omsorg på et døgnophold vil gavne dig.

Det gælder for eksempel dig, som:

 • Bliver udskrevet fra hospital, og har behov for pleje og rehabilitering.
 • Har behov for rehabilitering for fortsat at kunne klare dig i dit eget hjem (og herigennem forebygge indlæggelser)
 • Viser tegn på almen svækkelse efter for eksempel sygdomsforløb
 • I en kortere periode har en påvirket almen tilstand, hvor der er behov for afklaring eller vurdering, pleje og omsorg samt eventuelt træning.

Det indgår i vurderingen, om indsatsen kan gennemføres i din egen bolig.

Indhold

Du bliver tilbudt pleje, omsorg og en tværfaglig tidsbegrænset rehabilitering via et døgnophold. Ophold på korttidsplads indeholder blandt andet følgende indsatser:

 • Pleje og omsorg.
 •  Smertelindring.
 • Ernæringsindsats.
 •  Sygepleje.
 • Træning af fysiske, psykiske og kognitive færdigheder.
 •  Hjemmebesøg med henblik på vurdering af din bolig.
 •  Afprøvning af hjælpemidler.
 •  Fuld forplejning.
 • Vask af tøj.

Transport til og fra opholdet er ikke en del af ydelsen.

Udgifter til medicin er ikke en del af ydelsen.

Når dit ophold starter, vil der blive foretaget forskellige konkrete og sundhedsfaglige vurderinger. På baggrund af vurderingerne bliver der lavet mål og plan for dit ophold på korttidspladsen.

Herefter kan du blive tilbudt relevante faglige indsatser.

Mål og plan bliver drøftet ved en startsamtale, hvor både du og eventuelt dine pårørende er til stede.

Omfang og varighed

Et ophold på en korttidsplads er et tidsbegrænset tilbud, der kan vare fra få dage til flere uger. Varigheden af opholdet afhænger af en konkret og individuel vurdering af dit behov med udgangspunkt i de opsatte mål for opholdet.

Formål, mål og plan med opholdet og effekten af de faglige indsatser evalueres løbende under opholdet. Evalueringen foregår mundtligt med dig og dine pårørende.

Egenbetaling

Du skal betale for kost, linned, vask af personligt tøj efter gældende takst, jf. § 1, stk. 2 i Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.

Ophold på en korttidsplads på Rehabiliteringsafdelingen eller Afdeling C på De Tre Ege visiteres efter servicelovens § 84 stk. 2 (midlertidigt ophold).

Der er egenbetaling på transport til og fra korttidsopholdet.

Der er egenbetaling på udgifter til medicin samt evt. levering af dette.

Lovgrundlag

Ophold på korttidsplads visiteres efter servicelovens § 84 stk. 2 om midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

Med udgangspunkt i dit individuelle behov, kan der bevilges indsatser ud fra følgende lovgivning:

 • Servicelovens § 83a om rehabiliteringsforløb i forbindelse med personlig pleje og støtte Servicelovens § 83 om personlig pleje og støtte
 • Sundhedslovens § 138 om sygepleje
 • Sundhedslovens § 140 om genoptræning efter hospitalsindlæggelse
 • Servicelovens § 86 stk. 1 om genoptræning
 • Servicelovens § 86 stk. 2 om vedligeholdende træning

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget.