Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Aflastningsophold

Formål med indsatsen

Formålet med et aflastningsophold er at aflaste dig som er pårørende til en borger, der ikke kan være alene, og som er berettiget til hjælp i det daglige efter § 83 i Serviceloven.

Målgruppe

Du kan blive tilbudt et aflastningsophold, hvis du har:

  • Betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne - for eksempel, hvis du har demenssygdom.
  • Et stort og varigt behov for pleje og omsorg hele døgnet.
  • Behov for samvær og tæt kontakt til personalet. Samtidig skal støtten i en afgrænset periode ikke kunne leveres tilstrækkeligt i dit hjem
  • En pårørende, der varetager en væsentlig del af din omsorg og pleje.

Indhold

Aflastningsophold indebærer:

  •  Pleje og omsorg.
  •  Sygepleje.
  •  Vedligeholdelsestræning.
  •  Fuld forplejning.

Transport til og fra afdelingen er ikke en del af ydelsen.

Omfang og varighed

Som udgangspunkt varer opholdet mellem 2 og 14 dage.

Opholdet starter kl. 13.00 og slutter kl. 9.00.

Egenbetaling

Du skal betale for opholdet efter gældende takst. Taksterne reguleres årligt og kan ses på kommunens hjemmeside.

Du skal selv betale for transport til og fra afdelingen.

Lovgrundlag

Serviceloven §§ 83 og 84.

Sundhedsloven § 138.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget.