Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Tilsyn med omsorgscentre for ældre

Kommunen skal gennemføre mindst et årligt tilsynsbesøg i plejeboligerne. Tilsynene er uanmeldte.

Tilsynets fokus

Tilsynet har fokus på tre overordnede aspekter

Kontrolaspektet

Skal sikre at tilbuddet overholder gældende lovgivning og at det er i overensstemmelse med det grundlag, Byrådet har vedtaget med hensyn til målgruppe, indsats, ledelse og økonomi.

Kvalitetsaspektet

Skal sikre at tilbuddet anvender gode faglige standarder i dets ydelser og opgaveløsning. Målet er at sikre, at der fastholdes en basiskvalitet, der lever op til det udmeldte serviceniveau og godkendelsesgrundlag. Den faglige kvalitet i tilbuddet vurderes også gennem brugernes og de pårørendes oplevelser af tilbuddets opgaveløsning.

Udviklingsaspektet / læringsaspektet

Sætter fokus på at rammer og ydelser løbende udvikles i takt med brugernes behov og gældende målsætninger, herunder faglig-, personale- og organisationsudvikling.

Læs mere om tilsyn med kommunens omsorgscentre her:

Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med kommunens omsorgscentre

Tilsynsrapporter