Frederikssund Kommunes logo

Tilsyn med omsorgscentre for ældre

Kommunen skal gennemføre mindst ét årligt tilsynsbesøg i plejeboligerne. Tilsynene er uanmeldte.

Se tilsynsrapporterne på Plejehjemsoversigten.