Frederikssund Kommunes logo

Tilsyn med dag- og døgntilbud til voksne med særlige behov

Driftsorienteret og socialfagligt tilsyn

Socialtilsyn Hovedstaden fører driftsorienteret tilsyn med de fleste døgntilbud, som er beliggende i Frederikssund Kommune.  

Frederikssund Kommune fører det driftsorienterede tilsyn med de kommunale og private dag- og døgntilbud, som ikke modtager tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden. 

Læs mere om det driftsorienterede og socialfaglige tilsyn her:

Sundhedsfagligt tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af tilbud og bosteder, hvor der foregår sundhedsfaglig behandling, herunder de kommunale dag- og døgntilbud.

Tilsynet er et risikobaseret tilsyn, hvor det enkelte tilbud kan blive udvalgt til tilsyn, enten via en tilfældig stikprøve eller på baggrund af risikovurdering foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du kan læse mere om det risikobaserede tilsyn hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Find tilsynsrapporterne på hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerhed.