Frederikssund Kommunes logo

Sundhedsuge 2021

Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget har på deres møde i maj 2020 besluttet, at udsætte Sundhedsugen til 2021 grundet de nuværende omstændigheder omkring Covid-19.

I august 2021 afholder Frederikssund Kommune for første gang en sundhedsuge for at sætte fokus på tilbud og aktiviteter i kommunen, der understøtter gode vaner og trivsel. For sundhed er sjovt - Ikke mindst, når vi er sunde sammen. Sundhedsugen 2021 byder derfor på spændende aktiviteter for både børn, voksne og ældre med sundhed som omdrejningspunktet.

Sundhedsugen 2021 skal være med til at skabe synlighed om kommunens tilbud, aktiviteter, indsatser og ny viden på området, der kan inspirere til det sunde, aktive og sjove liv – for sundhed er mange ting. Derfor skal sundhedsugen inspirere til at prøve nye ting, som kan give os sundhed og glæde i hverdagen. Aktiviteter og sunde tilbud fra frivillige, kommunale og kommercielle aktører samles i et fælles program for ugen.

Har din forening eller virksomhed lyst til at være en del af Sundhedsugen 2021?

Frederikssund Kommune inviterer erhvervslivet, frivillige og foreninger til at bidrage med tilbud og aktiviteter i sundhedsugen.

Til efteråret 2020 vil der blive inviteret til informationsmøde, hvor man kan blive klogere på, hvad det vil sige at være en del af Sundhedsugen 2021, der kan udvikles ideer til aktiviteter og netværkes med andre aktører.