Frederikssund Kommunes logo

Overgangsbesøg for de 0 - 6 årige

I 2018 og 2019 får forældre til 0 - 6 årige i Skibbyområdet tilbud om overgangsbesøg, når barnet skal starte i dagpleje/vuggestue, børnehave og skole. Forældre, pædagog og sundhedsplejerske mødes for at dele viden om barnets sundhed, trivsel og udvikling. Mødet foregår i udgangspunktet som et besøg i barnets hjem.

Målet med besøgene er at etablere og styrke det gode samarbejde om barnet, så det får den bedst mulige støtte i overgangene.

Besøgene er et led i projekt Børnebroen, der sætter fokus på børns trivsel i de tidlige år. Projektet er finansieret af midler fra Sundhedsstyrelsens Satspulje fra 2017 til 2021.

Vi starter i Skibby

I 2018 og 2019 afprøver Frederikssund Kommune overgangsbesøgene i Skibbyområdet. Derefter er det planen, at alle forældre til 0 - 6 årige i kommunen skal  tilbydes overgangsbesøg.

Børnebroen - grafisk fremstilling af bro med markering af børns overgange til vuggestue, børnehave og skole.