Print

Spørgsmål om din sundhed

Fra den 3. februar lander et spørgeskema i e-boksen eller postkassen hos 2450 tilfældigt udvalgte Frederikssund-borgere. Er du en af de udvalgte, kan dine svar hjælpe Kommunen til at bruge ressourcerne bedst muligt.

Spørgeskemaet har titlen ”Hvordan har du det?”. Svarene skal give et billede af Frederikssund-borgernes aktuelle sundhed og trivsel.

Hjælp os med at bruge ressourcerne bedst muligt

- Jo flere der svarer, jo mere brugbare resultater får vi, siger Tilde Sand Christensen, der er sundhedskonsulent i Frederikssund Kommune. Resultaterne hjælper os til at målrette og prioritere de forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, så vores fælles ressourcer bruges bedst muligt.

Der er præmier på højkant

De, der svarer på spørgeskemaet, deltager i en lodtrækning om en række forskellige præmier.

Du har tre måneder til at svare

Spørgeskemaet bliver sendt til din digitale postkasse eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for digital post. Fra du modtager spørgeskemaet, har du tre måneder til at svare.

En del af en landsdækkende undersøgelse

Spørgeskemaet er sendt til i alt 300.000 borgere i hele landet for at afdække danskernes sundhedsprofil. Et tilsvarende spørgeskema blev sendt ud i 2008, 2010 og 2013.

- Ved at sammenholde resultaterne, kan vi se, hvordan sundhedstilstanden har udviklet sig, og vi får indblik i de store sociale forskelle, der er i kommunerne. Det er altså ikke kun Frederikssund, der har gavn af dine svar. Hospitalerne og landets andre kommuner bruger også resultater fra undersøgelsen, når de skal planlægge deres fremtidige tilbud, fortæller Tilde.

Resultaterne bliver samlet i rapporten ”Sundhedsprofil for region og kommuner 2017”, som udkommer i marts 2018. Du kan se resultater fra tidligere undersøgelser på  Forskningscenter for Forebyggelse og Sundheds hjemmeside.

Foto: KEJE.