Frederikssund Kommunes logo

Fra fem til tre kommunale tandklinikker

Fra 12. august 2019 betjener Frederikssund Kommunes Tandpleje borgerne på tre klinikker:

  • Ådalens Skoles Tandklinik samt Tandreguleringsklinikken
  • Fjordlandsskolens Tandklinik
  • Slangerup Skoles Tandklinik

Skiftet fra fem til tre klinikker sker for at øge service- og kvalitetsniveauet i Tandplejen.

Jægerspris Skoles Tandklinik og Trekløverskolens Tandklinik er lukket. Børn og voksne, som plejer til at komme på de to klinikker, har fået besked om, at de er tilknyttet en ny klinik.

Kort med placering af kommunens tre tandklinikker

Borgere, som skifter klink, har fået direkte besked

Omkring 1. juli har Tandplejen sendt breve til alle, som bliver berørt af ændringerne. Det vil altid fremgå af indkaldelsen til tandeftersyn, hvilken klinik borgerne skal møde op på.

Bedre service og styrket kvalitet

Tandplejens brugere vil opleve længere åbningstider og en større fleksibilitet, når der gives tider.

Ved at samle Tandplejens personale på færre klinikker, bliver det muligt at holde åbent alle hverdage med åbent til kl. 17 to af dagene. Når flere medarbejdere samles på færre klinikker, giver det en styrket faglighed og en nemmere hverdag med færre aflysninger ved sygdom.

Ny klinikstruktur er en politisk prioritering

Beslutningen om ny klinikstruktur ligger i forlængelse af Tandsundhedsplan 2018-21, som Social- og Sundhedsudvalget vedtog i august 2018. Tandsundhedsplanen sætter en tydelig retning for udviklingen i faglighed og kvalitet i Tandplejen og fastsætter samtidig et ens serviceniveau for brugere af Tandplejens tilbud.

Her finder du de mest stillede spørgsmål og svar om ny klinikstruktur i Tandplejen.

Læs Frederikssund Kommunes Tandsundhedsplan 2018-2021.