Frederikssund Kommunes logo

Tandbehandling i narkose

Frederikssund Kommunes Tandpleje tilbyder tandbehandling i narkose for borgere tilmeldt Tandplejen samt efter henvisning fra anden kommunal tandpleje.

Information til henvisende tandlæge:

Når du henviser en patient til narkosebehandling skal følgende udføres:

Følgende sendes til Tandplejen:

  • Henvisningsblanket, samtykkeerklæring, relevant journalmateriale (alle aktuelle røntgenbilleder og kliniske foto), eventuelt ekstraktionstilladelse og operationserklæring.

Send til:

  • Sikker e-mail til sikkerposttandplejen@frederikssund.dk eller via CVR nr. 29 18 91 29 (HUSK: Tandpleje i emnefeltet).
  • Post: Slangerup Skoles Tandklinik, Afdeling Kingo, Strandstræde 28 D, 3550 Slangerup.

Takster

Narkosebehandlingen afregnes for minimum 1 time og herefter pr. påbegyndt halve time.

De udførte behandlinger afregnes efter gældende overenskomst for de forskellige områder. De frie ydelser er prisfastsat for 1 år ad gangen. Samlet prisliste kan rekvireres. 

Sådan foregår behandlingen

Narkosebehandlingen udføres af narkoseteam med hjælp fra narkoselæge og narkosesygeplejerske.
Tandklinikken er indrettet med speciel narkoseklinik og opvågningsrum.
Der er lift til rådighed som skal betjenes af ledsagere. Tandplejens personale er ikke uddannet hertil.

Ventetiden på narkosebehandlinger afhænger af antallet at patienter henvist til narkose, samt graden af akut behov. 

I tilfælde af smerter er det den henvisende tandlæges opgave at holde patienten smertefri, indtil behandlingen kan finde sted. 

OBS: Eventuel præmedicinering aftales med egen læge.

Behandlingen foregår på

Slangerup Skoles Tandklinik
Afdeling Kingo
Strandstræde 28 D
3550 Slangerup
Telefon: 47 35 27 40