Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Gør noget - få det godt, for mennesker med kræft

Et ergoterapeutisk gruppeforløb. Formålet med forløbet er, at deltagerne afprøver og mærker, hvilken betydning meningsfulde aktiviteter har for et vel afbalanceret hverdagsliv.

Hvem kan modtage tilbuddet?

Dig som er i eller lige har været igennem et behandlingforløb med kræft.

Du kan enten allerede være tilknyttet et af kommunens andre tilbud til kræftramte via en genoptræningsplan fra sygehuset, eller selv henvende dig til en visitator for at søge om tilbuddet. 

Hvad indeholder forløbet? 

Forløbet er bygget op omkring 12 møder af to timers varighed. Der er op til 10 deltagere i hver gruppe.

En ergoterapeut faciliteter møderne, men det er deltagerne, der skaber indholdet via dialog, gensidig støtte og udveksling af erfaringer.

Møderne er bygget op over en særlig manual, der sikrer, at en række relevante temaer bliver berørt.

Et tema kan for eksempel være, hvordan deltagelse i aktiviteter kan fremme sundhed og velvære.

Et andet tema kan være, hvordan hjernen kan påvirkes af kræftdiagnosen. Der kan fx opstå problemer med hukommelsen, koncentrationsbesvær og øget træthed eller udmattelse.

Et tredje tema kan være, hvordan både de fysiske og de sociale omgivelser påvirker det, vi gør eller undlader at gøre.

Praktiske øvelser i hverdagens gøremål kan indgå som en del af møderne.

Der er ikke tale om fysisk træning.

Inden forløbet starter, vurderer en ergoterapeut, om borgeren kan forvente at få gavn af forløbet. Derudover er der tre individuelle samtaler; en indledende samtale, der foregår i borgerens hjem, en midtvejssamtale og en slutsamtale. Samtalerne bruges til afstemning af forventninger og individuel vejledning, så borgeren får så stort et udbytte af at deltage, som muligt. Den sidste samtale indeholder desuden evaluering af forløbet.

Hvor foregår det?

Forløbet afholdes i en af kommunes mødelokaler, afhængig af hvor vi kan få plads. Det tilstræbes dog, at hvert forløb holder til i samme lokale under alle møder. 

Den første og sidste individuelle samtale, foregår som udgangspunkt i dit hjem, hvor der også laves undersøgelse. 

Hvilke dage foregår det?

Træningen foregår en gang om ugen, af 2 timers varighed. Dag og tidspunkt kan variere fra forløb til forløb.