Frederikssund Kommunes logo

Genoptræning efter neurologiske lidelser

Hvem kan modtage træningen? 

Borgere som har fået en genoptræningsplan fra sygehuset efter indlæggelse eller ambulant konsultation.

Borgere som har haft et tab af færdigheder, som er henvist til træning via visitator.

Det vil typisk være borgere med følgende diagnoser:

 • Multipel sclerose
 • Apopleksi, som ikke er nyligt opstået
 • Parkinsons sygdom
 • Andre neurologiske lidelser

Hvad trænes der og hvordan?

Der tilbydes træning af både fysioterapeut og ergoterapeut. 

Træning vil typisk indeholde:

 • Styrketræning af kroppen muskler
 • Balancetræning
 • Konditionstræning
 • Sensibilitet
 • Træning af ansigt, mund og svælg
 • Træning af finmotorik
 • Træning i daglige aktiviteter i og omkring hjemmet

Hvor foregår det? 

Træningen foregår i vores træningslokaler enten på Solgården i Slangerup eller i på Nordhøj i Skibby. Genoptræningen kan også i begrænset omfang foregå i eget hjem.

Hvilke dage trænes der?

Der trænes to dage om ugen.