Frederikssund Kommunes logo

Træning efter kræft

Hvem kan modtage træningen?

Du kan modtage træningen, hvis du har fået konstateret cancer og er eller har været i behandling herfor.

For at kunne opstarte træning på Nordhøj skal du have en genoptræningsplan fra hospitalet, være tilknyttet forløbsprogram eller være visiteret til træning af visitator fra Frederikssund kommune.

Hvad trænes der og hvordan?

Der genoptrænes individuelt eller på hold efter følger fra forskellige kræftformer.

En kræftsygdom og den tilhørende behandling vil ofte medføre perioder med inaktivitet og som følge heraf risiko for nedsat kondition og muskelstyrke. En række videnskabelige studier har vist, at fysisk aktivitet i forbindelse med en kræftsygdom kan forbedre fysisk kapacitet, kondition, muskelstyrke og livskvalitet.

Bivirkninger som træthed, kvalme, nedsat appetit, vægttab, nedsat immunforsvar, angst og depression følger ofte med en kræftsygdom, og kan gøre dig mindre fysisk aktiv, og du kan være i risiko for at miste funktioner. Fysisk aktivitet kan derfor øge dit psykiske velvære og din generelle sundhed, og har dermed en positiv indvirkning på bivirkningerne listet ovenfor.

Hvad indeholder træningen?

Holdtræningen foregår både indendørs samt udendørs og indeholder følgende elementer: 

  • Opvarmning og konditionstræning på kondicykel, løbebånd, crosstrainer, leg og boldspil, gang/løb udendørs
  • Individuelt tilrettelagt submaksimal styrketræning i maskiner suppleret med øvelser med træningselastikker, håndvægte etc.
  • Generelle styrke- og stabilitetsøvelser på måtter eller træningsbolde.
  • Kropsbevidstheds- koordinations- og balanceøvelser
  • Udspændings- og afspændingsteknikker.

Hvor foregår det?

Træningen foregår på omsorgscentret Nordhøj.

Under særlige omstændigheder kan træningen foregå i eget hjem.