Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Information om gigtskole 

Et tilbud som retter sig mod undervisning af forskellige gigtlidelser og håndtering af sygdommen i hverdagen.

Hvem kan modtage træningen?

Borgere henvist via visitator efter Serviceloven og borgere med en Genoptræningsplan fra sygehuset.

Hvad trænes der og hvordan?

Tilbuddet er til borgere med:

  • Rheumatoid artrit
  • Osteoartrose
  • Psoriasis artrit
  • Seronegativ artrit 
  • Urinsur artrit

hvis hverdag er påvirket af sygdommen. Det forudsætter at borgeren kan deltage i gruppeundervisning.

Gigtskolen foregår som holdundervisning med cirka fire til seks deltagere. 

Hvad indeholder træningen?

Gigtskolen foregår over fem til seks uger.

Den ene gang om ugen vil bestå af undervisning samt praktisk afprøvning og den anden gang om ugen vil der være træning.

Den første undervisningsgang vil altid være undervisning i gigtsygdommen.

Træningen vil primært bestå af ledbevægeligheds- og styrkeøvelser.

Hvor foregår det?

Gigtskolen foregår i Træningsenhedens lokaler på Solgården.