Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Almen genoptræning

Almen genoptræning er til borgere med almen svækkelse efter sygdom eller indlæggelse.

Hvem kan modtage genoptræningen?

Borgere som er bevilget genoptræning af visitator.

Borgere som har fået en genoptræningsplan fra sygehuset med med henblik på almen genoptræning.

Hvad trænes der og hvordan? 

Genoptræningen retter sig mod, at du lettere kan klare dig i hverdagen med de opgaver du har. Det kan være at færdes i nærmiljøet, klare indkøb, påklædning, komme i ældrecenter mm.

Ergoterapeuten og/eller fysioterapeuten vil sammen med dig vurdere, hvilken form for træning du vil få mest ud af. Ofte vil træningen foregå på hold efter et individuelt tilrettelagt program, men kan også forgå individuelt og i eget hjem.

Hvad indeholder træningen?

  • muskelstyrke og udholdenhed
  • ledbevægelighed 
  • balance
  • hukommelse
  • planlægning og organisering af hverdagsaktiviteter  
  • mm.

Udover træning kan der indgå råd og vejledning i forbindelse med ændrede levevilkår efter sygdom og skader.

De konkrete mål for genoptræningen sætter du sammen med din fysio-/ergoterapeut.

Hvor foregår det?

Træningen foregår som udgangspunkt i vores træningslokaler enten på Solgården i Slangerup eller på Nordhøj i Skibby.

Genoptræning i eget hjem kan forekommet i begrænset omfang.

Hvilke ofte trænes der?

Træningen foregår 2 gange om ugen. Du vil ofte få øvelser du skal udføre hjemme de dage du ikke går til træning.