Frederikssund Kommunes logo

Ny cykelsti ved Sillebroen

Frederikssund Kommune går den 31. august 2021 i gang med at anlægge den manglende cykelsti foran Sillebrocenteret på Jernbanegade/ Roskildevej.

Der bliver etableret en ny fodgængerbro ved siden af den eksisterende bro over Sillebro Å. Det nuværende fortov bliver omdannet til cykelsti, og der anlægges et nyt fortov ind mod Sillebrocenteret.

Der vil i anlægsperioden være en del gener for gående og cyklister, men vi forsøger at mindske dem mest muligt. Arbejdet forventes at være færdigt til november.