Frederikssund Kommunes logo

Nye stier langs Saltsøvej i Skibby

På Saltsøvej i Skibby etablere i alt ca. 900 meter fællessti på begge sider af Saltsøvej. Fællesstier er stier, som cyklister og fodgængere skal deles om. Til gengæld for en fællessti i hver side af vejen bliver kørebanen indsnævret med ca. 80 centimeter, for at give plads til stierne.

Arbejdet begynder i uge 37 og ventes at vare til midt i december. Arbejdet begynder på nordsiden af Saltsøvej og er inddelt i fire etaper som angivet på billedet nedenfor.

Arbejdet inddeles i fire etaper: Etape 1 (rød), etape 2 (gul), etape 3 (grøn) og etape 4 (blå).Etape 1 (rød), etape 2 (gul), etape 3 (grøn) og etape 4 (blå).

Samtidig med etableringen af fællesstierne vil Saltsøvej også få ny vejbelysning.

Ved evt. spørgsmål omkring arbejdet er du velkommen til at kontakte: Frederikssund Kommune, Vej og Trafik tlf. 47351000 eller på mail: vejogtrafik@frederikssund.dk