Frederikssund Kommunes logo

Kulhusecykelstien

7 kilometer dobbeltrettet cykelsti

Vejen mellem Jægerspris og Kulhuse er en ca. 7 km. lang strækning, hvor hastighedsgrænsen er 80 km/t, og hvor det kan være utrygt at cykle. Udover beboerne i området benyttes strækningen også af turister, der tager færgen fra Kulhuse til Sølager. Desuden benyttes strækningen af forsvaret, der har skyde- og øvelsesterræn på begge sider af Kulhusvej.

Derfor etablerer kommunen en cykelsti, som skal starte fra Slotsgården i Jægerspris med slutning i Kulhuse på Gammel Kulhusvej.

Cykelstien skal anlægges som dobbeltrettet sti, som følger den vestlige side af Kulhusvej. Stien bliver anlagt i den vestlige side af vejen af flere grunde. Dels er der i den østlige side af vejen en fredet stenmur om Jægerspris Slot samt enkelte ejendomme, der ligger meget tæt på vejen. Samtidig er det vigtigt, at cyklister ikke skal krydse vejen af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

Oversigtskort over Kulhuscykelstien

Status

Den første halvdel af cykelstien på ca. 3450 m blev færdig i december 2021. Det videre arbejde med anlæggelse af anden halvdel af cykelstien påbegyndte i april 2022. Den anden halvdel af cykelstien er på ca. 3500 m og ender ved Gl. Kulhusvej. Hele cykelstien forventes færdig ultimo 2022.