Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Sløjfning af boringer og brønde

Brønde og boringer, der ikke bruges,  kan virke som dræn fra jordoverfladen til grundvandet. Det kan forurene vores drikkevand med bl.a. sprøjtemidler og olieprodukter. Derfor skal boringer og brønde der ikke benyttes, sløjfes efter reglerne i lovgivningen
Sløjfning skal udføres efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, og udføres af autoriserede brøndborere.

Anmeld inden du går i gang

Du skal anmelde sløjfning til Frederikssund Kommune mindst 2 uger før sløjfningen udføres. Du kan finde anmeldelsesskemaet her.