Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Indberetning af vandmængder og pejlinger

På denne side kan du som vandværk eller erhvervsindvinder indberette oppumpede vandmængder til Frederikssund Kommune.

Alle ejere af vandforsyningsanlæg der kræver vandindvindingstilladelse, skal registrere og indberette den oppumpede vandmængde og gennemførte pejlinger til kommunen.

Indberetning skal foretages én gang årligt, opgjort for perioden 1. januar til 31. december.

Frederikssund Kommune indberetter de modtagne oplysninger til staten senest den 1. april. Data vil herefter være offentligt tilgængelige i den nationale database Jupiter hos GEUS.

De indberettede vandmængder kan ses på GEUS' hjemmeside.

Elektronisk indberetning

Oppumpede vandmængder

Indberetning af oppumpede vandmængder skal ske elektronisk, senest den 31. januar for det forgangne år.

Anlægsnummer og adgangskode kan findes øverst til højre på det udsendte indberetningsskema.

Klik her for indberetning af oppumpede vandmængder

Pejlinger

Pejlinger skal du sende via mail til grundvand@frederikssund.dk  

Vejledninger: