Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Jægerspris / Landerslev Indsatsområde

Indsatsplanen er udarbejdet af det tidligere Frederiksborg Amt og endeligt vedtaget i 2002.

Indsatsplan forside

Indsatsplanen dækker vandværkerne:

- Jægerspris

- Neder Dråby (lukket)

- Thyrashøj (lukket)

- Femhøj (Frederikssund Forsyning)

Download Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Jægerspris / Landerslev Indsatsområde (~ 7½ Mb)

Resumé

Indsatsområdets areal er ca. 15 km2 og dækker indvindingsoplandene til Jægerspris, Neder Dråby,Thyrashøj og Femhøj vandværker. Som udgangspunkt for denne indsatsplan er der opstillet følgende mål:

  • alle de fire vandværker skal kunne opretholde indvindingen fra de nuværende kildepladser,
  • grundvandets kvalitet skal også fremover være så god at en almindelig, simpel vandbehandling er tilstrækkelig til at vandet kan bruges i vandforsyningen
  • grundvandets kvalitet skal være sådan at det leverede vand overholder kravene i bekendtgørelsen om vandkvalitet2, herunder skal indholdet af nitrat være under 50 mg/l.

Indsatsen til beskyttelse af grundvandet skal så vidt muligt ske frivilligt.

Problemer med nitrat i vandværkernes indvindingsboringer for indsatsområdet Jægerspris/Landerslev vurderes ikke at være så akutte, at det er nødvendigt at gennemføre en omfattende indsats over for nitratbelastningen umiddelbart.

I indsatsplanen Jægerspris/Landerslev er der lagt op til at der inden for de udpegede SFL-områder kan søges om MVJ-foranstaltninger. Dette er således baseret på eksisterende forhold.

I indvindingsoplandet til Thyrashøj Vandværk er der allerede indgået en aftale. Der er tale om 20-årig udtagning af agerjord. Hele det sårbare område vil blive udpeget som SFL-område.

Med hensyn til punktkilder er der en forurening, som der skal tages fat på med det samme.

Det er Danform grunden som ligger i indvindingsoplandet til Femhøj Vandværk. På Danform grunden er der konstateret forurening med 1,1,1 trichlorethan. Frederiksborg Amt har iværksat afgrænsende undersøgelse på den pågældende ejendom i løbet af 2002.