Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet.

Formålet med VVM er at sikre at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet som grundlag for beslutningen om at give eller afslå tilladelse til anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt. 
VVM reguleres gennem Planloven samt VVM-bekendtgørelsen: Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Anmeldelsen er ansøgers pligt

Ansøger til projekter for anlæg, der kan være omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 eller 2, skal anmelde projektet til VVM-myndigheden, der i de fleste tilfælde er Kommunen, ved at benytte et anmeldelsesskema, der udfyldes og returneres digitalt til Kommunen.

Du kan finde anmeldelsesskemaet her

VVM myndighed foretager screening

VVM-myndigheden gennemfører en screening med henblik på at afgøre, om projektet er VVM-pligtigt. Er projektet ikke VVM-pligtigt, offentliggøres denne beslutning med klagevejledning, og sagsbehandlingen er afsluttet i forhold til VVM-reglerne. I tilfælde af VVM-pligt fortsættes proceduren.

VVM-redegørelsen

Vurderer kommunen at anlægsprojektet er VVM-pligtigt, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse. 
På grundlag af materialet fra bygherren og myndighedens vurderinger, udarbejder myndigheden en VVM-redegørelse, som sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. Den pågældende kommune udarbejder et kommuneplantillæg, der sendes i høring samtidig med VVM-redegørelsen.

Når offentlighedsperioden er slut udarbejdes en sammenfattende redegørelse hvor eventuelle indsigelser kommenteres og eventuelle ændringer, som høringen har medført, beskrives. 

Kommunen kan endeligt vedtage kommuneplantillægget, og efterfølgende give tilladelse til, at ansøger kan etablere sit anlæg. Hvis kommunen vælger ikke at vedtage kommuneplantillægget, kan der ikke gives tilladelse til projektet.