Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Hvad skal du have tilladelse til

Det kræver en tilladelse at indvinde vand eller udføre boringer til vandindvinding.

Sløjfning af eksisterende brønde eller boringer skal anmeldes til kommunen 14 dage før sløjfning.

Ønsker du at etablere en ny vandindvinding eller boring eller  forny en eksisterende tilladelse skal du sende en ansøgning til Frederikssund Kommune.

Sammen med ansøgningsskemaet skal du fremsende dokumentation for at dit anlæg opfylder gældende krav til indretning. For markvanding skal der ligeledes medsendes kortmateriale, der viser de arealer, der ønskes vandet. 

Frederikssund Kommune begynder ikke sagsbehandlingen før ansøgningsskema og al relevant materiale og dokumentation er modtaget.