Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Medlemmer til vandråd 2019/2020 valgt

Det er nu besluttet, hvem der skal deltage i vandrådsarbejdet i vandråd for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord.

Organisationer og foreninger med interesse i vandløb har i november måned 2019 kunne anmode de 20 oplandskommuner i Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord om plads i vandrådet. De 20 kommuner er: Odsherred, Holbæk, Lejre, Roskilde, Frederikssund, Egedal, Allerød, Hillerød, Gribskov, Halsnæs, Kalundborg, Ringsted, Køge, Greve, Høje Taastrup, Albertslund, Ballerup, Herlev, Gladsaxe og Furesø.

Egedal Kommune er sekretariatskommune for hovedvandopland 2.2 Roskilde Fjord. Det betyder, at Egedal Kommune skal facilitere møderne fremadrettet for vandrådet i oplandet.

Henvendelser vedr. vandrådets arbejde kan ske til vandraad@egekom.dk

Et vandråd kan maksimalt bestå af 20 deltagere, og fordelingen af pladser er sket efter gældende retningslinjer beskrevet i BEK nr 1060 af 22/10/2019:

Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport.

Læs her bekendtgørelsen

Vandrådets sammensætning for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord:

Forening      Repræsentant
Birdlife/Dof Pelle Andesen-Harild
Danmarks Naturfredningsforening Jens Prom
Danmarks sportsfiskerforbund Rune Hylby
Dansk Vand- og Spildevandsforening Claus Vangsgård
Danske skovforening Søren Boas
Egedal Fiskeklub Jon Christian Svendsen
Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord Kim Lund Jørgensen
Friluftsrådet Peter Engholm
Gribskov Vandløbslaug Michael Ingels Andreasen
Holbæk Ålav Ole Olsen
Landbrug & Fødevarer Per Thomasen
Roskilde Vandløbslaug Niels Bundgaard
Tuse å ørredssammenslutning (TØS) Lars Juel Hansen
Vandløbslaug for Værebro Å Søren Traberg Vestergaard
Vandløbslauget for Havelse Å og Pøle Å Erik Gert Christoffersen Jensen
Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening Kaj Larsen