Frederikssund Kommunes logo

Workshop om de grønne områder

Tina Tvind Stauning der indtil 1. januar 2018 er formand for Teknisk Udvalg, bød velkommen og fortalte om bevæggrundene for at igangsætte arbejdet med en Grøn Plan. Derefter fortalte projektleder Sigurd Gansted
om Grøn Plan projektet(se Powerpoint præsentation her).
Aftenens sidste taler var Brian Petersen der leder den lokale spejdertrop i Skibby. Han fortalte hvorledes man kan være med til at pleje naturen som frivillig, og om hvordan man som frivillig kan samarbejde med kommunen.

Efter Brians præsentation var der mulighed for at besøge den naturudstilling der var sat op i salen. Her kunne borgere høre mere om blomsterbestøvning og vilde bier, ved Plan-Bi's stand. Plan-Bi er en nystartet organisation hvis formål er at sætte vilde bier på dagsordenen. Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling Frederikssund havde også en stand, hvor der blev udleveret informationsmateriale om flere af de spændende tiltag som foreningen er i gang med. Man kunne også læse om Frederikssund Kommunes naturpleje på en række infotavler, og studere kort over kommunens beskyttede natur m.m.
Vej & Park havde desuden medbragt mapper med kort over alle kommunens grønne områder, med tilhørende beskrivelser af hvordan Vej & Park plejer hvert enkelt område.

Efter naturudstillingen begyndte workshoppen.Formålet med workshoppen var at starte en dialog om hvordan vores grønne områder skal se ud nu og i fremtiden, med fokus på 6 kommunalt ejede grønne områder.
Deltagerne blev forinden bedt om at markere på et kort hvor de bor, og hvilket grønt område de synes er vigtigst.

Rødt klistermærke = bopæl.

Grønt Klistermærke = vigtigste grønne område.

Foto af planche som viser geografisk spredning

Vi kunne med glæde konstatere at der var mødt engagerede borgere op fra hele kommunen.

Deltagerne delte sig op i grupper, der hver  fokuserede på udviklingen af ét grønt område.

Følgende grønne områder blev taget op i grupperne:

- Gyldenstenskæret & Arboretet - Frederikssund

- Haugemølleengen - Slangerup

- Sillebro Ådal - Frederikssund

- Græse Ådal - Frederikssund

- Skibby Skoleskov - Skibby

- Kulhuse Havn - Kulhuse

Klik på et af de grønne områder ovenfor, for at læse et referat af gruppens arbejde.

Efter endt gruppearbejde kunne alle interesserede borgere tilmelde sig arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med de 6 områder i starten af 2018.

Hvis du er interesseret i at melde dig til en arbejdsgruppe så send en mail til natur@frederikssund.dk

Tak til alle fremmødte for en god aften med en masse natur-snak og god dialog!