Borgermøde om Grøn Plan 6. december 2017

Borgermøde i Elværket

De fremmødte fordelte sig i arbejdsgrupper og arbejdede med 6 grønne områder:

  • Græse Ådal   
  • Gyldenstensskoven 
  • Haugemølle Engen 
  • Kulhuse Havn 
  • Sillebro Ådal 
  • Skibby skoleskov   

PowerPoint-præsentation om Grøn Plan Projekt og referater fra de forskellige arbejdsgrupper kan rekvireres hos Natur-gruppen.