Frederikssund Kommunes logo

Danmarks vildeste kommune 

kampagnelogo
Miljøminister Lea Wermelin har igangsat den store landsdækkende kommunekonkurrence ”Sammen om et VILDERE Danmark” der skal bidrage til, at gøre Danmark VILDERE til fordel for natur og biodiversitet.
Den kommune i Danmark, som bidrager med det mest fantastiske biodiversitetsprojekt,  vinder 1 million kroner til at skabe mere natur og biodiversitet for. 

Læs mere om konkurrencen på https://dkvild.dk/

Bio-Lab - et vildt projekt i Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune har indstillet Bio-lab projektet ved Ådalens skole, som officielt bidrag til Danmarks Vildeste kommune konkurrencen. Projektet er resultatet af den proces der blev igangsat i sommeren 2021 da konkurrencen startede, da byrådet besluttede at lave en naturstrategi og en biodiversitetspulje. Under arbejdet med disse, blev det hurtigt tydeligt, at projekt-ideen ved Ådalens skole rummede mange af de idéer der udsprang af Naturstrategien. Nemlig ideen om, at skabe mere natur, samarbejde med lokale og formidling til børn. 

Skoleelever tilplanter området i Sillebro ådal

den officielle indstilling kan læses i Frederikssund Kommunes Grøn Bog her.

Frederikssund Kommunes deltagelse

Frederikssund Kommune er med i konkurrencen, og har som bidrag til konkurrencen, igangsat arbejdet med at lave en samlet Naturstrategi for kommunens natur, i tæt samarbejde med lokale foreninger og interessenter. Strategien skal beskrive hvordan vi ønsker at vores natur skal udvikle sig, og derudover beskrive en række konkrete indsatsområder og indsatser.

Derudover har Byrådet besluttet at der skal oprettes en biodiversitetspulje på 300.000,-  

Du kan læse om Frederikssund Kommunes deltagelse i kommunens Grøn Bog, der også findes på konkurrence hjemmesiden.

Her på siden kan du følge med i arbejdet med Frederikssund Kommunes Naturstrategi, og med oprettelsen af Biodiversitetspuljen.

Biodiversitetspulje

Byrådet har i juni 2021 besluttet at der skal afsættes 300.000,- til en ny biodiversitetspulje som borgere, lodsejere og interessenter kan ansøge til biodiversitetsprojekter. Formålet med puljen er at støtte borgerdrevne biodiversitetstiltag, og derved skabe mere biodiversitet. 

Her kan du få vejledning til søge Biodiversitetspulje 2021

Arbejdet med Frederikssund Kommunes Naturstrategi

Plan- og Miljøudvalget har besluttet at der skal udarbejdes en Naturstrategi for kommunens natur, i samarbejde med lokale organisationer og interessenter. Naturstrategien beskriver den overordnede visioner og målsætninger for naturen. Men Naturstrategien skal kunne omsættes til handling. Derfor laves der samtidigt en Strategi for Naturforvaltning der beskriver hvordan man gennem arbejde med en række indsatsområder og indsatser, vil arbejde for at nå de overordnede målsætninger.

Naturaften 9. juni 2021

Den 9. juni inviterede kommunen lokale interessenter og organisationer til naturaften i Huset ved Marbækvej ved Marbæk Strandpark. Foruden de indbudte organisationer deltog også Jørgen Bech (V), formand for Plan- og Miljøudvalget, og Anders Michealsen fra organisationen Vild med Vilje. Aftenen startede med et oplæg fra Anders Michealsen, der fortalte om hvordan man kan skabe mere biodiversitet, både i byer og det åbne land.

Anders fra Vild Med Vilje fortæller om biodiversitet i by og land

Efter oplægget fra Vild med Vilje bød Jørgen Bech (V) velkommen til de fremmødte deltagere og præsenterede dem for dagens program. Formålet med aftenen var, at drøfte hvilke indsatser der skal indgå i strategien, på tværs af interessegrupper.  De mange fremmødte deltagere blev opdelt i grupper, og arbejdede efterfølgende med indsatsområderne som de præsenterede og drøftede i plenum efterfølgende. Der var mange spændende idéer og gode snakke, og resultatet af aftenen blev en række inputs og anbefalinger som administrationen vil bruge i det videre arbejde.

deltagerne til mødet arbejder i grupper med inputs til Naturstrategien

Resultatet af gruppernes arbejde kan ses her Naturaften - samlede inputs fra deltagere

Hvad sker der nu?

Frederikssund Kommune har udarbejdet et udkast til en Naturstrategi hvor input fra naturaftenen er indarbejdet. Naturstrategien bliver i oktober forelagt til politisk godkendelse. Efterfølgende forventes Naturstrategien at blive sendt i offentlig høring.

Et enigt Byråd har med budgetaftalen for 2022 tilført nye ressourcer til naturområdet, så nogle af de nye foreslåede indsatser i Naturstrategien allerede kan sættes i gang i 2022.

Sling-praktikopslag 2023