Frederikssund Kommunes logo

Danmarks vildeste kommune 

kampagnelogo
Miljøminister Lea Wermelin har i 2022 afsluttet den store landsdækkende kampagne for kommuner ”Sammen om et VILDERE Danmark” med en hvidbog. Hvidbogen indeholder de idéer, der har vist sig at fungere bedst til, at gøre Danmark VILDERE til fordel for natur og biodiversitet. Hvidbogen kan læses Miljøstyrelsens hjemmeside https://dkvild.dk/

Bio-Lab - et vildt projekt i Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune havde indstillet Bio-lab projektet ved Ådalens skole, som officielt bidrag til Danmarks Vildeste kommune konkurrencen. Projektet er resultatet af den proces der blev igangsat i sommeren 2021 da konkurrencen startede, da byrådet besluttede at lave en naturstrategi og en biodiversitetspulje. Under arbejdet med disse, blev det hurtigt tydeligt, at projekt-ideen ved Ådalens skole rummede mange af de idéer der udsprang af Naturstrategien. Nemlig ideen om, at skabe mere natur, samarbejde med lokale og formidling til børn. 

Skoleelever tilplanter området i Sillebro ådal

den officielle indstilling kan læses i Frederikssund Kommunes Grøn Bog her.

Naturhandleplan 2023-2027

Frederikssund Kommune deltog i konkurrencen, og har som bidrag til konkurrencen, igangsat arbejdet med at lave en samlet Naturstrategi for kommunens natur, i tæt samarbejde med lokale foreninger og interessenter. Strategien indeholder vision og mål, der udmøntes i Naturhandleplanen 2023-27. Naturhandleplanen blev godkendt af Byrådet den 27. september 2023. Naturhandleplanen indeholder principper for prioritering af indsatser  og beskriver hvordan vi ønsker, at vores natur skal udvikle sig. 

Naturhandleplanen 2023-27 fokuserer på 4 ­indsatsområder: Naturen på land, Vand og kyster, Bynatur og ­biodiversitet samt Naturoplevelser.

Du kan læse Naturhandleplanen her.

Biodiversitetspulje 2021-2022

Byrådet besluttede i juni 2021, at der skulle afsættes 300.000,- årligt til en ny biodiversitetspulje som borgere, lodsejere og interessenter kunne ansøge til biodiversitetsprojekter. Formålet med puljen var, at støtte borgerdrevne biodiversitetstiltag, og derved skabe mere biodiversitet. Byrådet har  i 2023 besluttet at den tidligere biodiversitetspulje på 300.000,- overføres til implementering af Naturhandleplanen

Du kan se vejledning og støttekriterierne for på linket Biodiversitetspulje 2022

Arbejdet med Frederikssund Kommunes Naturstrategi

Plan- og Miljøudvalget har besluttet at der skal udarbejdes en Naturstrategi for kommunens natur, i samarbejde med lokale organisationer og interessenter. Naturstrategien beskriver den overordnede visioner og målsætninger for naturen. Men Naturstrategien skal kunne omsættes til handling. Derfor laves der samtidigt en Strategi for Naturforvaltning der beskriver hvordan man gennem arbejde med en række indsatsområder og indsatser, vil arbejde for at nå de overordnede målsætninger.

Du kan læse Naturstrategien her.

Naturaften 9. juni 2021

Den 9. juni inviterede kommunen lokale interessenter og organisationer til naturaften i Huset ved Marbækvej ved Marbæk Strandpark. Foruden de indbudte organisationer deltog også Jørgen Bech (V), formand for Plan- og Miljøudvalget, og Anders Michealsen fra organisationen Vild med Vilje. Aftenen startede med et oplæg fra Anders Michealsen, der fortalte om hvordan man kan skabe mere biodiversitet, både i byer og det åbne land.

Anders fra Vild Med Vilje fortæller om biodiversitet i by og land

Efter oplægget fra Vild med Vilje bød Jørgen Bech (V) velkommen til de fremmødte deltagere og præsenterede dem for dagens program. Formålet med aftenen var, at drøfte hvilke indsatser der skal indgå i strategien, på tværs af interessegrupper.  De mange fremmødte deltagere blev opdelt i grupper, og arbejdede efterfølgende med indsatsområderne som de præsenterede og drøftede i plenum efterfølgende. Der var mange spændende idéer og gode snakke, og resultatet af aftenen blev en række inputs og anbefalinger som administrationen vil bruge i det videre arbejde.

deltagerne til mødet arbejder i grupper med inputs til Naturstrategien

Resultatet af gruppernes arbejde kan ses her Naturaften - samlede inputs fra deltagere

Hvad sker der nu?

Frederikssund Kommune har udarbejdet et udkast til en Naturstrategi hvor input fra naturaftenen er indarbejdet. Naturstrategien bliver i oktober forelagt til politisk godkendelse. Efterfølgende forventes Naturstrategien at blive sendt i offentlig høring.

Et enigt Byråd har med budgetaftalen for 2022 tilført nye ressourcer til naturområdet, så nogle af de nye foreslåede indsatser i Naturstrategien allerede kan sættes i gang i 2022.

Sling-praktikopslag 2023