Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Nyt dige øst for Kulhuse Havn

Oversigt over det foreslåede digeforløb

Digets foreløbige placering ses her.

Siden Bodil stormen i 2013, hvor mange huse i sommerhusområdet øst for Kulhuse Havn blev oversvømmet, har en sammenslutning af grundejere i området arbejdet for at få etableret et højere dige, der kan beskytte området imod fremtidige oversvømmelser. Frederikssund Kommune er gået ind i digeprojektet, og hjælper grundejerforeningen med at koordinere arbejdet. Her på siden kan du følge med i projektforløbet, og se en oversigt over tidsforløbet indtil nu. Nederst på siden finder du links til de tekniske beskrivelser af diget.

Seneste nyt i digeprojektet

Digeforeningen og Frederikssund Kommunes Kystbeskyttelses-medarbejdere har den 2. april 2020 afholdt et arbejds-møde. Her blev den videre proces i digeprojektet drøftet. Tidsforløb

apr 2020

Arbejdsmøde mellem Digeforeningen og Frederikssund Kommunes kystmedarbejdere

feb 2020Dialogmøde med Plan- og Miljøudvalgets formand og administrationen.
okt 2019Plan- og Miljøudvalget bevilger flere ressourcer til administrationens sagsbehandling af kystbeskyttelsessager
aug 2019Digeforeningen til møde med Plan- og Miljøudvalgets formand 
maj 2019Digeforeningen godkender udkast til vedtægter for det kommende Digelag
maj 2019Orbicons supplement til Skitseprojekt udgives. 
feb 2019Diskussion af vedtægter og medlemmer af digelag, i digeforeningen
dec 2018Digevandring med Orbicon
okt 2018Orbicon vælges som rådgiver til opdatering af Skitseprojekt 
sep 2018Debataften med politikere
jul 2018Grundejernes ønsker til ændringer af skitseprojekt færdige.
maj 2018Budget bevilges til næste fase af Frederikssund Kommunes Plan og Miljøudvalg. (til detailprojektering)
jan 2018Resultat af interessetilkendegivelse offentliggøres – 83 % for, 7 % imod, 10 % svarer ikke.
sep 2017Anmodning om "interessetilkendegivelse" udsendes til alle berørte grundejere.
jun 2017Kystdirektoratet giver officiel udtalelse om projektet
jan 2017Færdiggjort skitseprojekt sendes til Kystdirektoratet
dec 2016Urd-stormen oversvømmer ca. 20 huse
maj 2016Stiftende generalforsamling i ”Digeforening Kulhuse under stiftelse”
mar 2016Udformningen af diget accepteres af grundejerne
okt 20152. Borgermøde med NIRAS (konkret løsningsforslag fremlægges)
maj 2015

1. Borgermøde med NIRAS (teknisk møde om digehøjde og placering)

feb 2015NIRAS vælges som rådgiver til udarbejdelse af skitseprojekt 
okt 2014Frederikssund Kommunes Tekniske Udvalg bevilger 300.000,- til konsulentbistand.
maj 2014Borgermøde i Slangerup - projektgruppe nedsættes
mar 2014Borgermøde i Skuldelev
dec 2013 Bodil Stormen