Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Kort

På denne side kan du læse nærmere om nogle af de kort, der er brugt i klimatilpasningsplanen og hvad de viser.

Kortene anvendt i Frederikssund Kommunes klimatilpasningsplan, kan ses i Klimatilpasningsplanen eller på kommunens digitale kort. Nedenfor kan du læse om de forskellige kort, som du kan klikke på under "Klimatilpasningsplan" i kommunens digitale kort.

Kortene er udarbejdet på baggrund af blandt andre Naturstyrelsens data, og viser nogle af de udfordringer, som fremtidens klima bringer.

Værdikort

Værdikortet viser økonomiske værdier fordelt på felter af 100 x 100 m. Værdierne tæller blandet andet ejendomsværdier og virksomheder.

Lavningskort

Lavningskortet er også kendt som Blue Spot kort, og viser lavninger i terrænet fyldt med vand ved forskellige nedbørsmængder. Lavningskortet tager ikke hensyn til kloakering, nedsivning og andet, der kan lede vandet væk, og viser dermed udelukkende overfladestrømning ved 100% befæstelse.

Lavningskortet er udarbejdet på baggrund af en højdemodel og parametre som lavningens areal og dybde.

Kloakhændelser

Frederikssund Kommune har fået udarbejdet tre kort, der viser hvilke arealer der vil opleve vand på terræn ved henholdsvis en 10, 15 og en 100-årshændelse. En årshændelse defineres som sandsynligheden for hvor ofte en given mængde regn falder. For eksempel vil en 10-årshændelse statistisk set falde en gang hvert 10. år. I realiteten kan der godt forekomme flere 10-årshændelser inden for en kortere periode, men set over en længere periode, vil gennemsnittet være hvert 10. år.

Årshændelserne er defineret af FNs klimapanel (IPCC). Du kan læse mere om dette emne under klimaforandringer.

Højvande +180, +200, +210 cm

Højvandskortene viser hvilke områder, der vil blive ramt af oversvømmelser fra havvandstandsstigninger, såfremt vandet er henholdsvis 180, 200 og 210 cm over normal havvandstand.

Risikokort

Risikokortet viser hvor der er sandsynlighed for oversvømmelse kombineret med ejendomsværdier, der kan gå tabt. Kortet er lavet ved at gange sandsynligheden for at et område oversvømmes sammen med værdien for det givne område.

Fokusområder

I Handleplan for klimatilpasning er der udpeget nogle fokusområder, hvor der dels er sandsynlighed for oversvømmelser, og dels er høje værdier.

Fokusområderne er prioriteret efter hvor de største værdier har den højeste sandsynlighed for at gå tabt. Prioriteten angiver hvor højt løsningen af udfordringerne vægtes, men er ikke nødvendigvis ensbetydende med at en løsning vil komme tilsvarende hurtigt. Flere af fokusområderne er komplekse og kræver mange og/eller omfattende løsninger og projekter, og vil derfor tage mange år at gennemføre.

Mange projekter kræver enighed blandt mange aktører – f.eks. mange grundejere – hvilket kan være vanskelig at opnå. Omvendt kan nogle af de lavere prioriterede områder have enkle og nemme løsninger, og kan derfor afhjælpes hurtigt. 

De lavest prioriterede områder er ikke vist på kortene over fokusområder. Størstedelen af kommunen er ikke prioriteret, fordi der ikke er nogen oversvømmelsesrisiko eller koncentrerede værdier, der kan gå tabt.