Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Klimaforandringer

På denne side kan du læse lidt om klimaforandringer, samt finde inspiration til videre læsning.

Konsekvenser ved globalt stigende temperatur

Klimaet er under konstant udvikling. Der er generel enighed om, at temperaturen er stigende, hvilket medfører forskellige konsekvenser på verdensplan:

  • Gletsjere og is på land smelter og giver mere vand i have, søer og lignende.
  • Mere vand fra have, søer og lignende fordamper, hvilket øger nedbørsmængden.
  • Grundvandet vil stå højere i våde perioder på grund af den øgede nedbørsmængde.
  • Sommerhalvåret vil blive varmere og tørrere, men samtidig opleve flere og kraftigere skybrud.
  • Vinterhalvåret vil blive præget af efterårsstorme, mildere/varmere temperaturer og mere nedbør.
  • Voldsommere vejrhændelser såsom kraftigere blæsevejr vil for eksempel give højere bølger.
  • Lokalt vil havvandstanden stige, når vandet stuver sammen i for eksempel en fjord under storme og længerevarende blæsevejr.
  • Der er større sandsynlighed for at opleve vand på terræn som følge af koblet regn - det vil sige regn over længere perioder.

FNs klimapanels scenarier

Det er umuligt at sige med sikkerhed, præcist hvordan klimaet kommer til at udvikle sig, men FNs klimapanel (IPCC) har udgivet en række forskellige scenarier for, hvordan klimaet kan tænkes at udvikle sig. Staten har udvalgt ”middel” scenariet A1B som det, kommunerne bør planlægge efter, og DMI har tilpasset scenariet til danske forhold. Blandt andet har DMI lavet prognosen for, hvordan havet forventes at stige i farvandene omkring Danmark.

Frederikssund Kommune har valgt at følge Statens og DMIs brug af A1B scenariet.

I IPCCs hovedrapport fra 2013-2014 blev scenarierne ændret. Af de nye scenarier er RCP4.5 det scenarie, der bedst kan sammenlignes med A1B scenariet.

Du kan læse mere om klimaudviklingen og scenarierne på Miljøstyrelsens portal om klimatilpasning.

Oversvømmelse i have