Frederikssund Kommunes logo

Klimahandleplan 2020 - 2024

Frederikssund Kommune skal som virksomhed være uafhængig af fossile brændsler i 2030. Og kommunen skal som geografisk område være CO2-neutral i 2045. Disse mål blev sat allerede i 2019 i Klimastrategien, og siden da er der arbejdet med at konkretisere hvilke indsatser, der skal til for at opnå målsætningerne. Dette er nu beskrevet i Klimahandleplan 2020-2024, der blev vedtaget af Byrådet den 25. august 2021. 

Fokus på transport og energi

Klimahandleplan 2020-2024 er udarbejdet på baggrund af en kortlægning af det geografiske områdes drivhusgasudledninger samt et idékatalog udarbejdet i samarbejde med Klimarådet i Frederikssund Kommune. Klimahandleplan 2020-2024 har tre overordnede spor. Dels at gøre kommunens egen drift fossilfri i 2030 og dels at fokusere på de to sektorer, der rummer det største potentiale for at reducere CO2-udledningen. Det drejer sig om transport- og energisektoren, hvor kortlægning af drivhusgasser viser, at de tilsammen står for 86% af den samlede CO2-udledning inden for Frederikssund Kommunes geografiske område. Klimahandleplanen prioriterer 28 konkrete klimaindsatser i perioden frem mod 2024.

DK2020-klimaplan

Frederikssund Kommune deltager fra efteråret 2021 i DK2020-samarbejdet, hvor kommuner får rådgivning og sparring til at videreudvikle deres klimahandleplaner. DK2020-klimaplanen skal leve op til en fastsat global standard for klimaplaner (CAPF-Climate Action Planning Framework) . DK2020-planerne skal på baggrund af solide data og en systematisk tilgang, synliggøre effekten af klimaindsatser og prioritere nye nødvendige tiltag for at opnå en klimaneutral og klimatilpasset kommune i 2045.

DK2020-samarbejdet starter i efteråret 2021, og senest i foråret 2023 skal der foreligge en DK2020-klimaplan, som lever op til CAPF-standarden.