Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Støjregulering

De gældende miljøregler for skydeterrænet findes i bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser. Bekendtgørelsen indeholder en liste over hvilke våben der må anvendes i terrænet, og hvor mange dage, hver enkelt våbentype må anvendes. Der er mulighed for at anvende tunge våben.

Der er fastsat perioder, hvor der ikke må forekomme støjende aktiviteter på nogen del af området.

Den samlede støj fra terrænet skal på årsbasis holdes indenfor et referencegrundlag, der for hver støjkilde indeholder antallet af skud eller sprængninger fordelt på dag/aften/nat og på hverdage/weekends samt på placeringer. Aktiviteten fra 2003 anvendes som referencegrundlag. På denne måde er det fastsat, at støjen fra de militære aktiviteter må være lige så høj på årsbasis, som den var i 2003, og forsvaret har mulighed for at tilrettelægge sine aktiviteter på en anden måde end i 2003.

Der er en maksimal grænse for støj fra enkeltskud ved nærmeste bolig udenfor terrænet på 115 dBC.

Skydebanen ved Hovnæsbakken har en selvstændig miljøgodkendelse. Banen ligger i terrænet ved Hovnæsbakken, lige vest for Kulhusvej, på højde med Hjemmeværnscenter Christiansminde. Aktiviteterne her reguleres gennem miljøgodkendelsen. Skydninger er tilladt på alle dage mellem 8.00 og 20.00.