Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Støjkonsekvenszone

Zonen er udpeget efter planlovens regler. 

Indenfor zonen, må der ikke etableres nye bebyggelser, aktiviteter eller andet, der er følsomt for støj. Hensigten er at sikre, at antallet af mennesker, der påvirkes af støj fra de militære aktiviteter ikke forøges.

Det er Frederikssund Kommune, der fører tilsyn med, at vilkårene overholdes.

Kort med konsekvenszone kan hentes her