Frederikssund Kommunes logo

Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn

Annoncering af skydende aktiviteter på skyde- og øvelsesterræn

De gældende miljøregler for Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn

Støjberegning for forsvarets skyde- og øvelsesterræn