Frederikssund Kommunes logo

Kultur-, Idræts- og Bevægelsesplan for Vinge

Formålet med en Kultur-, Idræts- og Bevægelsesplan for Vinge er at sikre idræts-, kultur- og friluftsfaciliteter for de op mod 20.000 indbyggere, som kommer til at bo i den nye by.

Her kan du se Kultur-, Idræts- og Bevægelsesplanen, som skal fungere som styringsredskab i byudviklingen med henblik på mere præcist at kunne udpege strategiske indsatser, områder og zoner, hvor der på kortere eller længere sigt skal udvikles og anlægges kultur- og fritidsfaciliteter. Herunder er det hensigten, at planen indeholder en række konkrete forslag til temaer og visionsprojekter, der kan implementeres i takt med og som støtte for byudviklingen.

Visionen er, at denne strategi for kultur-, idræt og bevægelse i Vinge kan bidrage med at realisere visionen om en ny, moderne by og derved sikre den generelle bylivskvalitet gennem et varieret fritidsliv, der styrker en sund livsstil og skaber medborgerskab og fællesskab.

Planen er udviklet af Dansk Bygningsarv og Polyform Arkitekter i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune og Lokale og Anlægsfonden.

Kultur-, Idræts- og Bevægelsesplanen skal drøftes politisk på et temamøde den 23. november 2016, og dernæst behandles i forskellige fagudvalg.