Frederikssund Kommunes logo

Ny svømmehal

Svømmehallen kommer til at ligge i et kuperet område. Det bliver udnyttet i svømmehallens arkitektur, så indgang og foyer er placeret på det øverste niveau, mens bassinerne er placeret i det lavere niveau med god loftshøjde. Der vil være omklædning til svømmehallen på det lave niveau, mens der på øverste niveau vil være fodboldomklædning, lounge og mødelokaler. Bag byggeriet står GVL Entreprise med underrådgiverne GPP Arkitekter, Bay Arch, MOE og AQUA-TEKNIK, som vandt totalentrepriseudbuddet af svømmehallen. 

Tegning fra konkurrenceprogrammet

Bassinrummet vil indeholde:

  • 25x25 meter konkurrence- og træningsbassin med 1 og 3 meter vippe 
  • Børne- og træningsbassin
  • Varmtvandsbassin 
  • Modstrømsbassin til tekniktræning og genoptræning
  • Drylandområde til opvarmning og træning 
  • Vandrutsjebane 50 m 
  • Eventområde til fødselsdage mv.


Plantegning fra konkurrenceprogrammet

Fra foyeren kan man træde ud på en balkon og få et kig ned over bassinerne. Selve bassinrummet vil have store vinduer med udsigt til Sillebro Ådal.


Den nye svømmehal skal være et inviterende, legende og levende hus tilpasset omgivelserne. Bygningens forskudte niveauer giver gode rumligheder og god mulighed for ind- og udkig fra ankomsten og fra stien.

Bygningen set fra nord ved Ådalen

Ankomstarealet med bygningens hovedindgang og indgang til fodboldomklædning.

BÆREDYGTIGE ELEMENTER
En svømmehal har ofte et højt energiforbrug og de tekniske anlæg skal både sørge for varme, lys, frisk luft og rent vand til brugerne. Derfor er der valgt bæredygtige tekniske løsninger, der minimerer energiforbruget betragteligt sammenlignet med traditionelle svømmehaller:
• Solceller - på taget af svømmehallen installeres 85kvm højeffektive solceller med en årlig produktion på cirka 25.000 kwh.
• Genindvinding af varme i både ventilationsanlæg og bassinanlæg. Varmen fra brugsvandet i omklædningsrummene vil også blive genindvundet.
• Varmeforsyningen sker som en kombination mellem kollektiv naturgasforsyning og lokal forsyning ved en luft-vand varmepumpeløsning.