Frederikssund Kommunes logo

Ny idrætsby i Frederikssund

Byggeriet af idrætsbyen startede juni 2018. I første omgang bygges svømmehal, adgangsvej, stier, afvandingssøer, udendørs trænings- og aktivitetsområde og kunstgræsbane. 

Svømmehallen er nu bygget færdig og skal indvies lørdag d. 15. august 2020, hvorefter den åbner dørene for publikum – se nyhed om overdragelse af svømmehallen til Frederikssund Kommune.

Nedenfor fremgår løbende fotos af byggeprocessen. 

Juli 2020

Den nye svømmehal set oppefra med udsigt over Frederikssund. Foto: Frederikssund Kommune.

Den nye svømmehal set fra siden, hvor man tydeligt ser de store glaspartier ind til bassinerne. Foto: Frederikssund Kommune.

September 2019

Svømmehallen set fra nordøst sep. 2019

Svømmehallen set fra vest sep. 2019

Juni 2019 - Rejsegilde

Svømmehal ved Rejsegildet juni 2019Set fra Sydøst

Svømmehal set fra Vest juni 2019

Set fra Vest  

Marts 2019

Betonelementer bassinområde

Påsætning af betonelementer rundt om bassinområdet og til svømmehallens tag.


Bygningen set fra ØstBygningen set fra Øst. Til venstre er færdiggjort råhus til omklædningsrum, lounge og mødelokaler. 

Bygningen set fra VestBygningen set fra Vest. Til venstre er opbygning af det store bassin igang. Midt for er varmtvandsbassin, saunaer, svømmeomklædning og foyer. Og til højre er afsnittet med omklædningsrum, lounge og mødelokaler.    

Januar 2019

Byggeriet set mod nordDer bliver udsigt fra foyer og i bassinområde til sø og Ådalen

Set fra VestByggeriet set fra Vest.

Byggeriet set fra øst mod sydvestByggeriet set fra Øst. Svømmehallen bygges ind i skråningen så man fra hovedindgang går direkte ind på 1. salsniveau. 

November 2018

November set fra ØstByggeriet set fra Øst. Betonelementer til omklædningsafsnit og wellnessområde er i fuld gang. 

Svømmehallens kælderBygningen set fra Vest hvor bassinområde (til venstre) og omklædningsafsnit + wellnessområde (til højre) er ved at blive etableret

September 2018

Ny svømmehal_opstart på fundament Opstart på fundamentstøbning 

Ny svømmehal - start på fundamentstøbningSet fra Vest. 

August 2018

Udgravninger og terrænregulering

SUdgravninger til svømmehallen set fra nord

Læs mere om idrætsbyen

Læs også om  

Styrkelse af idrætsfaciliteterne i Skibby og Jægerspris