Frederikssund Kommunes logo

Idræts-, Spejder- og lederpriser

Folkeoplysningsudvalget honorerer udøvere, spejdere, trænere og ledere i kommunens mange folkeoplysende foreninger ved at uddele en årlig idrætspris, unge lederpris, lederpris og fritidspris samt anerkendelser for idræts- og spejderpræstationer.

Priserne gives for indsatsen i kalenderåret 2023, og overrækkes ved en prisfest den 27. februar 2024 i Skibby Hallen kl. 17.00.

Indstilling til modtagelse af priser og anerkendelser

Alle - såvel klubber, foreninger som enkeltpersoner - kan indstille kandidater til de fire priser samt anerkendelser.

Prismodtagerne udpeges af Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling foretages ved at gå ind på et eller flere af nedenstående links. Her kan du også læse kriterierne for den konkrete pris:

Idrætsprisen

Lederprisen

Unge Lederprisen

Fritidsprisen

Idræts- og spejderanerkendelser

Sidste frist for indstilling af kandidater til årets idræts-, unge leder-, leder- og fritidspris samt anerkendelser er den 10. januar 2024.

Tilmelding til deltagelse i festen

Festen foregår i Skibby Hallen tirsdag den 27. februar 2024.

Frist for tilmelding til festen er den 19. februar 2024. Foreningen melder sine deltagere til festen via formularen Tilmelding til idræts-, spejder- og lederprisfest.