Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde

Fristen for ansøgning er 1. december 2018.

Vi anbefaler at du inden start på udfyldelse af felterne, klargør følgende filer:
  • Budget for aktiviteten, der søges om tilskud til
  • Foreningens/organisationens seneste regnskab
  • Bilag med uddybende beskrivelse af aktiviteten (eventuelt)
  • Foreningens vedtægter (eventuelt)
Udfyld de påkrævede felter og tryk Send

Beskrivelse af aktiviteten

Hivs der er tale om en aktivitet på tværs af kommunegrænser, så anfør forventet antal borgere fra Frederikssund Kommune. Beskriv også hvordan dette antal er beregnet (ex. kendskab til konkrete borgere, statistik, tidligere erfaringer eller skøn).

Der kan evt. vedlægges bilag med uddybende beskrivelse.

Har samme aktivitet tidligere modtaget § 18 støtte

Forventede udgifter og indtægter (inklusiv brugerbetaling). Hvis der søges tilskud fra andre steder oplyses det og, hvor meget der er søgt om.

Samtykke