Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde

Fristen for ansøgning er 1. november 2019.

Vi anbefaler at du inden start på udfyldelse af felterne, klargør følgende filer:
  • Budget for aktiviteten, der søges om tilskud til
  • Foreningens/organisationens seneste regnskab
  • Bilag med uddybende beskrivelse af aktiviteten (eventuelt)
  • Foreningens vedtægter (eventuelt)
Udfyld de påkrævede felter og tryk Send

Beskrivelse af aktiviteten

Hivs der er tale om en aktivitet på tværs af kommunegrænser, så anfør forventet antal borgere fra Frederikssund Kommune. Beskriv også hvordan dette antal er beregnet (ex. kendskab til konkrete borgere, statistik, tidligere erfaringer eller skøn).

Der kan evt. vedlægges bilag med uddybende beskrivelse.

Har samme aktivitet tidligere modtaget § 18 støtte

Budgettet skal indeholde forventede udgifter og indtægter. Under indtægter oplyses forventet brugerbetaling ved afholdelse af sociale- og kulturelle udflugter og rejser. Hvis der søges om tilskud andre steder fra, oplyses det og, hvor meget der er søgt om.

Erklæring om indhentelse af børneattester

Frivillige sociale foreninger, der modtager økonomisk støtte via Servicelovens § 18, stk. 2, skal overfor kommunen erklære at foreningen overholder loven. Det gælder også, selvom foreningen på ansøgningstidspunktet ikke har aktiviteter, hvor undervisere/ledere eller andre har kontakt med børn under 15 år. Her erklærer foreningen, at foreningen vil indhente børneattester, hvis der senere kommer børn og unge under 15 år i foreningen.

Med afkrydsning af dette felt, erklæres det, at foreningen vil indhente børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver har kontakt med børn under 15 år.