Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Ansøgningsskema ferieaktiviteter

Beskriv aktiviteten kort, præcist og inviterende (1-2 linjer til flyer)

Længere beskrivelse (5-7 linjer til www.frederikssund.dk)

Aldersgruppe - eventuelt med eller uden voksen.

Kræves der tilmelding
Er der deltagerbetaling
Søges der om tilskud

Bemærk: Søger I tilskud, skal der vedlægges et budget med oplysninger om indtægter og udgifter, og evt. egenbetaling, i forbindelse med arrangementet.

Tilskuddet udbetales efter arrangementet på baggrund af jeres indsendte regnskab og evaluering.
Tilskuddet er ikke betinget af evalueringen, men udbetales ikke, hvis arrangementet aflyses.

Er der indhentet børneattester

Børneattester SKAL indhentes jf. lovgivningen.

Kontaktperson for tilmelding (Kommer til at fremgå på kommunens hjemmeside)

Kontaktperson for arrangementet

Kontaktperson ift. ansøgning

Samtykke