Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Ferieaktiviteter

Fritids- og Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget udlodder sammen en pulje på 50.000 kr., som foreninger, institutioner og andre aktører, der tilbyder aktiviteter til børn i alderen ca. 9-13 år og familier i skolernes sommerferie (uge 26-31), kan søge.
Aktiviteterne samles i en flyer, der bl.a. uddeles til elever på skolernes mellemtrin,  og på vores hjemmeside. Begge dele bliver tilgængelige ca. medio maj.   

Foreninger, der ønsker at søge støtte til at afholde ferieaktiviteter, kan søge om det via Ansøgningsskema ferieaktiviteter.
Får I tilsagn om et tilskud til aktiviteten, udbetales tilskuddet efter sommerferien. For at få udbetalt tilskuddet skal formularen Evaluering af ferieaktiviteter udfyldes.

Aktiviteter, som ikke har behov for økonomisk støtte er velkomne til at få plads på flyer såvel som hjemmeside. Private arrangører skal dog samarbejde med en kommunal institution eller forening.

Tidsplan

Deadline for ansøgninger er 22. april.   
Deadline for beskrivelser af aktiviteter er 24. april. 
Program og flyer udkommer ultimo maj.

Læs mere under billedet 

Billede af piger på J.F. Willumsens MuseumFoto: Kenneth Jensen

Målgruppe

Den primære målgruppe for aktiviteterne er børn ml 9-13 år i Frederikssund Kommune. Dernæst turister, mindre børn og familier.

Krav til arrangementer i flyer og på hjemmesiden

  • Arrangøren udfylder elektronisk ansøgningsskema og er ansvarlig for fakta
  • Arrangøren er ansvarlig for det praktiske omkring aktiviteten, herunder tilmelding og lokalebooking.
  • Arrangøren er forpligtet til at indhente børneattester, jf. lovgivningen.
  • Der skal være en instruktør over 18 tilstede.
  • Private arrangører skal samarbejde med lokale kulturinstitutioner eller foreninger.

Hvem kan søge tilskud til aktiviteter

Kulturinstitutioner og foreninger i Frederikssund Kommune

Hvad kan der søges til

Materialeudgifter og forplejning
Instruktørhonorar (aflønning foregår via arrangør)

Hvor meget kan der søges om

Der er ikke et fast loft på beløbet, der kan søges om. Fordelingen beror på en samlet vurdering af de indkomne ansøgninger i forhold til nedenstående kriterier. Kultur og Fritid står for fordelingen.

Den samlede pulje for ferieaktiviteter er på 50.000 kr.
Puljen dækker desuden udgifter til tryk af flyer.

Hvordan søges der

Der indsendes en elektronisk ansøgning via ansøgningsskema

Ansøgninger vurderes i forhold til:

  • Geografisk spredning
  • Variation i det samlede program
  • Arrangementets karakter og tilgængelighed
  • At budgettet balancerer
  • Hvis der er egenbetaling skal det fremgå af budgettet