Frederikssund Kommunes logo

Ferieaktiviteter

Fritids- og Kulturudvalget udlodder en pulje på 50.000 kr., som foreninger og institutioner, der tilbyder aktiviteter til børn i alderen ca. 9-13 år og familier i skolernes sommerferie (uge 27-32) og efterårsferien (uge 42), kan søge. 

Aktiviteterne samles i en fysisk flyer, der bl.a. uddeles til elever på skolernes mellemtrin og på vores hjemmeside.  

Der kan søges støtte til at afholde ferieaktiviteter via det elektroniske ansøgningsskema. 
Får I tilsagn om et tilskud til aktiviteten, udbetales tilskuddet efter hhv. sommer- eller efterårsferien. For at få udbetalt tilskuddet skal formularen Evaluering af ferieaktiviteter udfyldes.

Aktiviteter, som ikke har behov for økonomisk støtte, er velkomne til at få plads på flyer såvel som hjemmeside. Private arrangører skal dog samarbejde med en kommunal institution eller forening.

Tidsplan sommeraktiviteter 

Deadline for ansøgninger er 15. april 2020.   
Deadline for beskrivelser af aktiviteter er 20. april 2020. 
Program og flyer udkommer ultimo maj.

Tidsplan efterårsaktiviteter

Deadline for ansøgninger og beskrivelse af aktiviteter er 9. september 2020.    
 Program og flyer udkommer medio september.

Læs mere under billedet 

Billede af piger på J.F. Willumsens MuseumFoto: Kenneth Jensen

Målgruppe

Den primære målgruppe for aktiviteterne er børn ml 9-13 år i Frederikssund Kommune. Dernæst turister, mindre børn og familier.

Krav til arrangementer i flyer og på hjemmesiden

  • Arrangøren udfylder elektronisk ansøgningsskema og er ansvarlig for fakta.
  • Arrangøren er ansvarlig for det praktiske omkring aktiviteten, herunder tilmelding og lokalebooking.
  • Arrangøren er forpligtet til at indhente børneattester, jf. lovgivningen.
  • Der skal være en instruktør over 18 tilstede.
  • Private arrangører skal samarbejde med lokale kulturinstitutioner eller foreninger.

Hvem kan søge tilskud til aktiviteter

Foreninger og institutioner i Frederikssund Kommune.

Hvad kan der søges til

Materialeudgifter og forplejning
Instruktørhonorar (aflønning foregår via arrangør)

Hvor meget kan der søges om

Der er ikke et fast loft på beløbet, der kan søges om. Fordelingen beror på en samlet vurdering af de indkomne ansøgninger i forhold til nedenstående kriterier. Kultur og Fritid står for fordelingen.

Den samlede pulje for ferieaktiviteter (i 2020 både sommerferien og efterårsferien) er på 50.000 kr.
Puljen dækker desuden udgifter til tryk af flyer.

Hvordan søges der

Der indsendes en elektronisk ansøgning via ansøgningsskema

Ansøgninger vurderes i forhold til:

  • Geografisk spredning
  • Variation i det samlede program
  • Arrangementets karakter og tilgængelighed
  • At budgettet balancerer
  • Hvis der er egenbetaling skal det fremgå af budgettet