Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Organisationsudvikling

Folkeoplysningsudvalget har oprettet en pulje, foreninger kan søge til arbejdet med organisationsudvikling.

Med organisationsudvikling forstås flere aspekter indenfor foreningsarbejdet. Der kan eksempelvis være tale om udvikling af bestyrelsesarbejde og uddannelse af ledere, herunder udvikling af specifikke kompetencer i forhold til en særlig målgruppe eller en konkret udfordring. Ligeledes kan organisationsudvikling også være opbygning af kompetencer i samrådene.

Puljen kan også søges til organisationsudvikling på tværs af foreninger og samråd, eventuelt initieret af samrådene i samarbejde med administrationen.

Ansøgninger behandles løbende af Folkeoplysningsudvalget, i takt med at ansøgninger modtages. Der kan søges om tilskud til allerede afholdte udgifter i 2019 og til forventede til kommende arrangementer.

Ansøgning om tilskud til organisationsudvikling

Vi anbefaler, at du inden start på udfyldelse af felterne forbereder den nødvendige dokumentation, der skal skal vedhæftes.

Udfyld de påkrævede felter, og tryk Send.

Beskrivelse af udviklingsprojektet

Giv projektet en titel

Startdato for afvikling af projektet.

Slutdato for afvikling af projektet

Beskriv udviklingsprojektets formål, maksimalt 150 anslag.

Økonomi

Hvilket beløb søges der om?

Forventede udgifter afholdt af foreningen medtages, ligeså andre mulige indtægter, tilskud fra fonde m.m.

Foreningens egenkapital ved seneste regnskab

Foreningens seneste reviderede regnskab vedhæftes

Samtykke