Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Husorden for Mødestedets brugere

1. Den låneansvarlige i den enkelte klub eller forening har ansvaret for, at husordenen bliver overholdt og skal meddele Husbestyrelsen konstateret fejl eller mangel.

2. Efter brugen af lokalerne og/eller kontorfaciliteterne, skal møbler sættes tilbage, borde aftørres, der skal ryddes op og der skal fejes, alt brugt service vaskes op og affald fjernes.

3. Før brugen af køkkenets eller kontorets maskiner skal brugervejledningen gennemgås.

4. Der må ikke på de angivne flugtveje, opstilles møbler eller lignende i forbindelse med arrangementer.

5. Håndværkere eller lign. skal have adgang til Mødestedets lokaler for reparationer eller udbedringer.

6. Den låneansvarlige skal afhente og tilbagelevere nøgler til lokalerne og sikre sig, at der er låst når Mødestedet forlades. Bemærk at lyset tænder og slukker automatisk i alle lokaler. De låneansvarlige som har jævnlig adgang til Huset kan mod kvittering, få udleveret en nøgle til personlig brug.

7. Telefonen er spærret men kan kun bruges til lokale og regionale opkald.

8. P.C. kan efter aftale bruges til opkald på Internettet og der kan afsendes og modtages email, efter aftale udleveres password og email adresse.

9. Der er P. forbud for brugerne af lokalerne, på selve pladsen ved hovedindgangen, på De Tre Ege, man henvises til den store offentlige P. plads, man må dog kører ind for kortvarig af og påstigning af dårligt gående.

10. Husdyr må ikke medtages i lokalerne af hensyn til allergiker.

11. Store elkørestole har ikke adgang til lokalerne, men der henvises til at bruge den kørestol eller rollator, der er til rådighed på Mødestedet og som er placeret i garderoben, ved den østlige indgang.

Revideret august 2018