Frederikssund Kommunes logo

Træer

Tænk dig godt om, når du planter et træ i din have. Overvej om størrelsen på din have passer til det træ, du ønsker.
Husk at du har ansvar for at træets sundhed og ved sygdom, skal du fjerne træet, så det ikke medfører skade på personer eller anden ejendom, hvis det vælter i en storm. Der er de seneste år sket ulykker, som har resulteret i store erstatningskrav til ejeren af et væltet træ.

Nogle træer bliver hurtigt store og kan komme til at genere dig selv eller dine naboer.

Hvilke regler gælder for træer

Træer bliver normalt ikke regnet for et hegn, og de er derfor ikke omfattet af hegnsloven.

I nogle tilfælde kan træerne dog tilsammen danne et hegn, hvis:
  • Der er et vist antal træer
  • Træerne er ensartede og af samme størrelse
  • Træerne står på en række
  • Der er kort indbyrdes afstand mellem træerne
  • Træerne ikke står længere væk fra skel end 1,75 m
  • Træerne er placeret, så de udgør en væsentlig del af skellets længde

Det er Hegnssynet der kan vurdere, om træerne har karakter af et hegn.

Ifølge Hegnsloven må træer ikke vokse ind i et fælleshegn og beskadige dette og træets grene må ikke være til fare for andre. Træer må heller ikke forhindre naboen i at færdes på sin grund med haveredskaber og lignende.

Hvis du ønsker at klage over, at naboens træer skygger, at grenene vokser ind over din grund eller lignende, kan du lægge sag an ved den lokale domstol.